emotea dla Dzieci

Pokażmy naszym dzieciom, że są emocje i uczucia. 

Nauczmy je marzyć. Nasze herbaty emotea pomogą im poprzez zmysłowe doświadczanie odkrywać ich wewnętrzny świat. Który jest tak samo ważny jak wirtualny świat online. Bez marzeń i czystej wyobraźni kimże się staną? Robotami?

Niech nasze dzieci uwierzą w siłę natury.
Pokażmy im, że mogą odnieść sukces i nadal być dobrymi społecznie odpowiedzialnymi ludźmi.

emotea